Arv og generasjonsskifte

Våre advokater har omfattende erfaring med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter og arveoppgjør.

Dagens familiemønstre og sammensatte formuesforhold gjør mange arveoppgjør kompliserte. Det er viktig å tenke gjennom situasjonen på forhånd, slik at man får vurdert om lovens ordning passer, eller om man heller bør bestemme noe annet gjennom testament eller arvepakt.

For næringsdrivende er hel eller delvis overføring av virksomheten til neste generasjon ofte en lang prosess. Det kan ha stor betydning om man velger å overføre virksomhet og eiendeler i levende live eller ikke. Det er viktig å begynne tidlig.

Vi bistår blant annet med:

  • Generasjonsskifter
  • Utforming av testamenter og arvepakter
  • Spørsmål knyttet til arveavgift og skatt
  • Privat skifte av dødsbo
  • Alle øvrige arverettslige spørsmål
  • Flere av våre advokater påtar seg oppdrag som bostyrer i offentlig skifte etter oppnevning fra tingretten.

Se vår brosjyre om arv, generasjonsskifte, testament mv.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018