Tilbake til seminarer

Ny arvelov og praktiske tips knyttet til generasjonsskifte

Lov om arv og dødsboskifte trer i kraft 1. januar 2021.

Våre advokater Lene Marie Aas Thorstensen, Hanne Skråmm Espeland og Odd Gleditsch d.y. gjennomgikk de viktigste endringene og noen praktiske tips knyttet til generasjonsskifte i et webinar med Family Business Norway 9. desember 2020. Opptak kan sees her.