Silvelin Bratholm

Menneskene

Silvelin Bratholm arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun bistår både med rådgivning og tvisteløsning i privat og offentlig sektor.

Hun arbeider også med gransking, immaterialrett og generell kontraktsrett.

Bratholm har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Hjort, som dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett og som utreder i Høyesterett.