Shipping

Vi har lang erfaring som rådgiver innenfor shipping og sjøfart, både til norske og utenlandske klienter.

Tenden har omfattende erfaring innen dette området, og bistår blant annet rederier, managementselskaper, konsulenter, entreprenører, finansinstitusjoner og andre aktører innen maritim sektor.

Advokat Odd Gleditsch d.y. er sekretær for Vestfold og Telemark Rederiforening. Advokat Caroline Jahre Viksand har bakgrunn fra Nordisk Skibsrederforening.

Vi bistår blant annet med:

  • Kjøp og salg av skip og offshoreinnretninger
  • Oppkjøps-, fusjons- og samarbeidsavtaler samt selskapsdannelser
  • Restruktureringer av selskapsgrupper
  • Certepartier og servicekontrakter
  • Finansiering
  • Management- og disponentavtaler
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018