Konkurranserett

Kompetanse og kunnskap om regelverket er avgjørende for å sikre at våre klienters kommersielle mål realiseres og bidrar til å unngå økonomiske sanksjoner og at selskapets renommé svekkes.

Konkurransereglene har stor betydning ved oppkjøp og fusjoner, og setter rammebetingelsene for hvordan selskaper kan opptre i markedet med forbud mot konkurransebegrensende atferd og misbruk av dominerende stilling. Reglene og rettspraksis utvikles stadig og konkurransemyndighetene har en aktiv håndhevingspolitikk. Kompetanse og kunnskap om regelverket er avgjørende for å sikre at våre klienters kommersielle mål realiseres og bidrar til å unngå økonomiske sanksjoner og at selskapets renommé svekkes.

Konkurranseretten beskytter og setter begrensninger for hvordan foretak kan opptre i markedet. Loven forbyr konkurransebegrensende atferd og et foretaks misbruk av dominerende stilling. Oppkjøp og fusjoner over bestemte terskelverdier må meldes til konkurransemyndighetene i Norge/EU før de kan gjennomføres.

Reglene om offentlig støtte setter begrensninger for myndighetens støtte til næringsvirksomhet gjennom et generelt forbud mot å gi konkurransevridende offentlig støtte. Reglene omfatter ikke bare offentlige tilskudd, men også tiltak som gir en økonomisk fordel til en markedsaktør, som gunstige lån og garantier.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018