Kommersielle kontrakter

Vi bistår ved utforming, forhandlinger, gjennomføring og tvisteløsning knyttet til alle typer kommersielle kontrakter.

Hvert kontraktsforhold har sine utfordringer. Det har også stor betydning hvilken side man står på; om man er kjøper eller selger, leverandør eller oppdragsgiver, byggherre eller entreprenør. Kontrakten må tilpasses det aktuelle rettsområde, og ikke minst partenes ønsker og behov.

Det er også viktig at kontrakten i størst mulig grad avverger fremtidig uenighet. Dette gjelder også ved bruk av standardkontrakter. Flere av våre advokater har også betydelig erfaring med internasjonale kontraktsforhold, og ved kontraktsutforming og forhandlinger på engelsk.

De beste resultater oppnås gjerne gjennom et nært samarbeid mellom klient og advokat, hvor kontakten etableres så tidlig som mulig.

Dessverre viser det seg at kontraktsforhold ikke alltid forløper slik partene hadde tenkt seg. Levering kan bli forsinket eller mangelfull, eller partene kan bli uenige om hva som faktisk er avtalt. Kontraktsbrudd kan ha ulike virkninger, som spenner fra erstatningskrav og prisavslag til heving. Vi har bred erfaring i å bistå ved tvisteløsning i kontraktsforhold.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018