Gransking

Gransking er et stadig mer aktuelt verktøy for å få kartlagt et saksforhold og vurdert de rettslige spørsmål saksforholdet reiser.

Gransking er et stadig mer aktuelt verktøy for å få kartlagt et saksforhold og vurdert de rettslige spørsmål saksforholdet reiser. En vellykket gransking kjennetegnes av høy kvalitet i alle ledd slik at korrekt faktum etableres og at så vel metodikk, rapportering og juridiske vurderinger står seg mot andres kritiske gjennomgang. Flere granskinger har måttet tåle kritikk for måten de er gjennomført på. Dette svekker tilliten til granskingens funn og konklusjoner, samt dens nytteverdi for oppdragsgiver.

Tenden har spesialkompetanse innen gransking og granskingsprosesser og kan tilby tverrfaglige granskingsteam bestående av ressurser med bred erfaring fra advokat-virksomhet, domstolene, politi- og påtalemyndighet, revisjon, internkontroll og gransking. Dette setter oss i stand til å løse omfattende og kompliserte granskings-oppdrag på en betryggende måte. I tillegg til gjennomføring av granskninger bistår vi bl.a. bedrifter og personer som er under gransking av andre (herunder av offentlige myndigheter). Våre advokater har i flere tilfeller avdekket alvorlige feil og mangler i granskninger utført av for eksempel Økokrim og Konkurransetilsynet.

Noen av våre tjenester:

  • Gjennomføring av interne granskinger, for eksempel ved mistanke om økonomiske misligheter eller andre uønskede hendelser
  • Gransking i konkurs
  • Gransking etter aksjeloven
  • Strategisk rådgivning og bistand til bedrifter, organisasjoner og personer som er under gransking
  • Kvalitetskontroll og evaluering av andres granskinger
  • Kurs og opplæring innen gransking og granskingsmetodikk
  • Bistand til oppfølging av granskningsrapportens funn, herunder prosessoppdrag, myndighetskontakt mv.

Les vår artikkel «Lovlig kundepleie eller straffbar korrupsjon?»

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018