EU/EØS-rett

Vi har kompetanse på EU-lovgivning innen en rekke bransjer.

Vi har kompetanse på EU-lovgivning innen en rekke bransjer. Vi bistår blant annet med vurdering av om reguleringer og ordninger er i samsvar med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital.

Våre tjenester:

  • Fusjonskontroll innebærer at oppkjøp og fusjoner over bestemte omsetningsterskler må meldes til Konkurransetilsynet eller Europakommisjonen for godkjennelse før de kan gjennomføres. Vi bistår med risikovurdering og utarbeidelse av fusjonsmeldinger.
  • Vi har omfattende erfaring med rådgivning ved avtaleforhandlinger, herunder samarbeidsavtaler, leveranse- og distribusjonsavtaler, prosjektsamarbeid og joint-ventures. Vi bidrar med å kvalitetssikre at avtalene er i samsvar med konkurransereglene, for eksempel hvor går grensene for å samarbeide med en konkurrent, leverandør eller kunde, eller hvilke rabatter kan en dominerende aktør gi sine kunder
  • Bistand ved kontroll og etterfølgende etterforskning fra konkurranse­myndig­hetene. Vi har en beredskapsgruppe som på kort varsel bistår om bedriften utsettes for uanmeldt ransaking
  • Utarbeidelse og implementering av compliance-programmer for å sikre etterlevelse av konkurransereglene. Vi tilbyr kurs herunder skreddersydd trening
  • Vurdering av handlingsrom for foretak med en dominerende stilling
  • Tvister knyttet til overtredelse av konkurransereglene, herunder erstatningssaker som følge av sanksjoner fra konkurransemyndig­heter
  • Rådgivning om handlingsrommet innenfor EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  • Vurdering av om reguleringer er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018