EU/EØS-rett

Spesialområder

Vi har kompetanse på EU-lovgivning innen en rekke bransjer.

Vi bistår blant annet med vurdering av om reguleringer og ordninger er i samsvar med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital.

Våre tjenester:

  • Fusjonskontroll innebærer at oppkjøp og fusjoner over bestemte omsetningsterskler må meldes til Konkurransetilsynet eller Europakommisjonen for godkjennelse før de kan gjennomføres. Vi bistår med risikovurdering og utarbeidelse av fusjonsmeldinger.
  • Vi har omfattende erfaring med rådgivning ved avtaleforhandlinger, herunder samarbeidsavtaler, leveranse- og distribusjonsavtaler, prosjektsamarbeid og joint-ventures. Vi bidrar med å kvalitetssikre at avtalene er i samsvar med konkurransereglene, for eksempel hvor går grensene for å samarbeide med en konkurrent, leverandør eller kunde, eller hvilke rabatter kan en dominerende aktør gi sine kunder
  • Bistand ved kontroll og etterfølgende etterforskning fra konkurranse­myndig­hetene. Vi har en beredskapsgruppe som på kort varsel bistår om bedriften utsettes for uanmeldt ransaking
  • Utarbeidelse og implementering av compliance-programmer for å sikre etterlevelse av konkurransereglene. Vi tilbyr kurs herunder skreddersydd trening
  • Vurdering av handlingsrom for foretak med en dominerende stilling
  • Tvister knyttet til overtredelse av konkurransereglene, herunder erstatningssaker som følge av sanksjoner fra konkurransemyndig­heter
  • Rådgivning om handlingsrommet innenfor EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  • Vurdering av om reguleringer er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital

Advokater på området

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA

Kaja Oftedal Rasting

Kaja Oftedal Rasting

Senioradvokat MNA