Tilbake til aktuelt

Lars Fossedal har tiltrådt stillingen som senioradvokat i Tenden

Fossedal har blant annet bakgrunn fra EY, hvor han samarbeidet tett med et av landets største revisjonsmiljøer.

Tenden Lars 4

Fossedal arbeider hovesakelig med transaksjoner, selskapsrettslige forhold og tvisteløsning.

Han bistår mye med selskapsrettslige omorganiseringer, herunder fisjon og fusjon. Han har betydelig erfaring med kjøp og salg av selskaper samt rammeverk for aksjonærsamarbeid. Han har bistått klienter i forbindelse med større kommersielle tvister, både rettslig og utenrettslig, og arbeider i tillegg mye med generelle problemstillinger for aksjeselskaper, herunder kapitalendringer og rådgivning til styret og ledelsen.