Tilbake til aktuelt

Det skal bli raskere og enklere å registrere skip

Regjeringen vil gjøre det enklere og raskere å bruke norske skipsregistre, og foreslår lovendringer som åpner for elektronisk tinglysing av skip.

Skip lastet med containere

I dag foregår skipsregistrering hovedsakelig ved bruk av originale papirdokumenter. Lovendringen åpner nå for fullelektronisk og helautomatisk registrering av skip og rettigheter i skip i Norsk ordinært skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og Skipsbyggingsregisteret (BYGG).

Fullelektronisk tinglysing er ment som et tilbud som både næringen og privatpersoner kan benytte seg av. Det vil fortsatt være mulig å levere ethvert dokument til Skipsregistrene på papir.

Vår kontaktperson: Caroline Jahre Viksand

Caroline Jahre Viksand