Tilbake til seminarer

Aksjonæravtaler i familieselskaper

Våre advokater Tor Bechmann og Odd Gleditsch d.y. blir intervjuet av Karoline Gleditsch om aksjonæravtaler i familieselskaper.