Petter Tenden

Menneskene

Petter Tenden arbeider særlig med strategiske og rettslige spørsmål for små og mellomstore bedrifter.

Han bistår blant annet ved etablering, omdanning og overdragelse av næringsvirksomhet. Han arbeider dessuten med skatterettslige problemstillinger for bedrifter og privatpersoner.

Tenden har omfattende erfaring fra styrearbeid innen handel, industri mv. En viktig del av hans praksis består av rådgivning og deltakelse i en rekke styrer i selskaper i Vestfold og ellers i østlandsområdet.

Tenden har drevet advokatvirksomhet i Tønsberg siden 1975, og har tidligere erfaring som advokat i Oslo, fra Skattedirektoratet og Oslo likningskontor, samt som dommerfullmektig i Tønsberg.