Kenneth Foyn Markeng

Kenneth Foyn Markeng

Partner, advokat MNA

Kenneth Foyn Markeng arbeider primært med entreprisesaker og tvisteløsning. Han har prosedert en rekke sluttoppgjørstvister, og deltatt i flere store voldgiftssaker. I tillegg har han omfattende erfaring som rådgiver for entreprenører og byggherrer, både i forbindelse med kontraktsinngåelse og under byggeprosjektet.

I tillegg til entreprise og prosessoppdrag, arbeider Markeng med forhandlinger og kontraktsspørsmål innenfor et bredt spekter av kommersielle avtaler, herunder avtaler om kjøp, utleie og utvikling av eiendom.

Markeng har bakgrunn fra Wikborg Rein Advokatfirma AS i Oslo.