Caroline Waller

Menneskene

Caroline Waller arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige og forvaltningsrettslige problemstillinger. Hun er spesialisert innen plan- og bygningsrett med bakgrunn fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Hun har betydelig erfaring med eiendomsutvikling, både bolig og næring, eiendomstransaksjoner og strukturering av eiendom, herunder seksjonering og fradeling. Videre arbeider hun med problemstillinger knyttet til rettigheter i fast eiendom.

Caroline har også erfaring fra større prosjekter knyttet til fornybar energi, både vannkraft og vindkraft, hvor hun har bistått med utforming og forhandling av grunneieravtaler, ekspropriasjon og kontakt med offentlig myndighet samt bistand med regulering og konsesjon.