Teknologi og immaterialrett

Vi bistår en rekke teknologibedrifter og andre forsknings- og utviklingsmiljøer med et bredt spekter av tjenester.

Vi tilbyr juridisk bistand til teknologibedrifter og andre virksomheter innen IKT, FoU, bioteknologi, legemidler, telekommunikasjon, media, reklame, sport og underholdning og andre som søker å beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter. Dette omfatter flere fagområder, herunder kontraktsrett, immaterialrett, personvern, selskapsrett og konkurranserett.

Området er preget av en rask teknologisk utvikling og store endringer i de juridiske og faktiske rammebetingelser. Flere av våre advokater har bred erfaring og spesialisert kompetanse innenfor disse feltene.

Vi bistår blant annet med:

 • Kontrakter for utvikling, anskaffelse og lisensiering av app-er, software og hardware
 • Tjenesteavtaler knyttet til IT og teknologi, blant annet outsourcing, vedlikehold og support, konsulentbistand mv.
 • Personvern og GDPR, inkl. databehandleravtale, personvernerklæring, samtykketekster, IT-sikkerhet og internkontroll
 • Distribusjonsavtaler, avtaler om produksjon, salg og markedsføring
 • E-handel
 • Opphavsrett
 • Varemerker
 • Patenter
 • Beskyttelse av firmanavn, forretningskjennetegn og design
 • Forsknings- og utviklingsavtaler, lisensiering, joint ventures og andre samarbeidsavtaler for utnyttelse av patenter, know-how/teknologi og kjennetegn i Norge og internasjonalt
 • Markedsføring, reklamekampanjer, produktmerking, påstandsforbud, illojal etterligning mv.
 • Transaksjoner og selskapsetableringer hvor en eller flere av partene er virksomheter som innehar en teknologi eller andre immaterielle rettigheter
 • Avtaler innen film- og TV-produksjoner
 • Avtaler og tvister innenfor sport og underholdning
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018