Tilbake til aktuelt

2019: Året for tvister om arbeidstakerbegrepet

I tre måneder i vinter stod Tendens to advokater Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich i Oslo tingrett i Aleris-saken. Tenden representerte 24 saksøkere. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter, og hvilke økonomiske konsekvenser en omklassifisering eventuelt medfører.

De 24 saksøkerne og Fagforbundet som organiserer disse, venter spent på å få dom i saken. Samtidig er søksmål mot samme selskap fra mer enn 20 saksøkere som også bistås av Fagforbundet og Tenden, satt på vent. Dommen vil også få betydning for disse.

Tenden sitter ikke stille og venter på dommen. I april i år holdt advokat Kjetil Edvardsen kurs for en rekke arbeidsrettsspesialister i Høyres Hus i Oslo, og i begynnelsen av juni holdt advokatene Heidi Aas Larsen og Kjetil Baustad Egelie foredrag på Norges Juristforbunds årlige tillitsvalgtkonferanse. Temaet var «Tilknytningsformer i arbeidslivet». Grensen mellom de rettslige begrepene arbeidstaker og oppdragstaker og de rettslige konsekvenser av uriktig klassifisering, samt risikoen dette utgjør for arbeidsgivere, ble grundig gjennomgått for de nærmere 150 tillitsvalgte juristene.

Høyesterett behandler 17. og 18. september 2019 et komplisert spørsmål om hvordan etterbetaling ved omklassifisering skal beregnes. Tenden ved advokat Kjetil Edvardsen representerer Fagforbundet i Høyesterett, i en dom som ventelig blir en prinsipiell avklaring av flere sider av tematikken.

Tenden vil dele denne viktige kunnskapen med flere, og planlegger å gjennomføre flere foredrag med dette temaet til høsten.

Aleris-saken er ikke den eneste omklassifiseringssaken Tenden skal gjennomføre i år. Sammen med Fagforbundet skal advokatene Kjetil Edvardsen, Kjetil Baustad Egelie og Morten Mønnich bistå i alt 13 saksøkere i deres krav mot de private helseforetakene BAOS AS, Heimta Vitale AS og Heimta Fokus AS om å bli klassifisert som arbeidstakere, ikke konsulenter. Foreløpig er det satt av henholdsvis to og en halv uke i Drammen tingrett og en uke i Vestfold tingrett, Horten tinghus, til rettssakene mot de to førstnevnte selskapene.

Tenden er dermed i spissen for disse vanskelig rettslige grenseoppgangene innen arbeidsretten. Det kan våre klienter nyte godt av, enten du som arbeidsgiver trenger rådgivning for å holde deg innenfor regelverket og unngå dyre etterbetalingskrav, eller du som arbeidstaker eller konsulent trenger rådgivning om dine rettigheter.