Kunstig intelligens

Areas of expertise

Bruken av kunstig intelligens (KI) har gjort store fremskritt den siste tiden. Bruken reiser en rekke juridiske utfordringer, deriblant hvem som har rettighetene til tekst, bilder og annet materiale skapt ved bruk av KI, krav til manuell prøving av automatiserte avgjørelser gjort av KI, produktansvar ved bruk av KI i produkter, bruk av personopplysninger i løsninger som anvender KI, hvilke risikovurderinger som må gjøres og hvordan dette kan kontraktsreguleres.

Vi bistår både leverandører og brukere av produkter som anvender KI, i tillegg til aktører som anvender materiale generert fra KI og rettighetshavere til materiale brukt for læring av KI eller til materiale der KI er brukt.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kontraktsregulering knyttet til anskaffelse og bruk av KI-systemer
  • Risikovurdering før KI-systemer tas i bruk i virksomheten, blant annet basert på prinsippene i EUs KI-forordning (AI Act)
  • Vurdering av behandlingsgrunnlag ved bruk av KI på personopplysninger, og andre krav som følger av GDPR og gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet og EUs personvernråd
  • Vurderinger av rettigheter til materiale generert av KI
  • Bruk av KI-generert materiale i markedsføring, vurdering av eventuell merking
  • Arbeidsrettslige spørsmål knyttet til innføring og bruk av KI, herunder om det er et lovlig kontrolltiltak
  • Bistand til å håndtere avvik og rettighetsbrudd
  • Utarbeidelse av rutiner for bruk av KI i virksomheten