Tilbake til aktuelt

Nye utgaver av forbrukerkontrakter innenfor byggebransjen

Standard Norge har utgitt nye utgaver av forbrukerblankettene beregnet til bruk innenfor byggebransjen. Samtidig er systemet med utfylling av blankettene endret med et forbedret utfyllingsverktøy.

To personer som gir hverandre et håndtrykk

Som et utgangspunkt er det vår anbefaling til klienter at disse blankettene benyttes når det inngås entrepriseavtaler med forbrukere. Blankettene er utarbeidet av komiteer sammensatt av representanter fra ulike interessenter innenfor bransjen, noe som bidrar til å sikre at blankettene er balanserte.

Bruk av blankettene gjør det enklere å inngå skriftlige avtaler, noe som sikrer både profesjonalitet og etterprøvbarhet av hva partene har blitt enige om. Videre bidrar bruk av blankettene til at ufravikelige krav blir ivaretatt og at partene på forhånd tar stilling til viktige avklaringspunkter.

Det finnes en rekke ulike blanketter, som alle er gitt en egen tallkode (for eksempel «Byggblankett 3425»). De ulike blankettene har sitt eget anvendelsesområde. En oversikt over de ulike blankettene og deres bruksområde finnes på https://standard.no/fagomrader/kontraktstandarder-bygg-anlegg-og-eiendom/forbrukerblanketter/

Du kan lese mer om dette her: https://standard.no/nyheter/forbrukerkontraktene-i-ny-utgave/

Advokat Henning Solheim er vår kontaktperson på området.

Henning Solheim