Tilbake til aktuelt

Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Innen juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført aktsomhetsvurdering og kartlegging, og publisere en redegjørelse for dette på sine nettsider. Her redegjør vi kort for hvem som omfattes av loven og hvilke plikter de har. I tillegg presenteres et verktøy Tenden har laget som virksomheter kan bruke for å overholde loven.

Formålet med aktsomhetsvurderingen og kartleggingen er å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatet av aktsomhetsvurderingen skal redegjøres for på virksomhetens nettside.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med loven og kan gi påbud eller gebyr til virksomheter som ikke følger opp. Brudd på loven vil også kunne ha en potensiell negativ innvirkning på bedriftens omdømme.

Tenden har laget en verktøykasse for aktsomhetsvurderingen og kartleggingen, og tilbyr denne pakken sammen med to veiledningstimer fra advokat. Se video her for en liten demonstrasjon av pakken.

Hvorfor: Åpenhetsloven handler om to forhold; fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem: Større virksomheter som tilbyr varer eller tjenester og som er hjemmehørende i Norge. Større virksomheter er virksomheter hvor to av disse tre vilkårene er oppfylt:

 • Salgsinntekt over 70 MNOK
 • Balansesum over 35 MNOK
 • Gjennomsnittlig antall årsverk over 50

Eller ASA, børsnoterte selskaper, bank-, kreditt- og finansforetak (de som er omfattet av regnskapsloven § 1-5)

Hva: De som omfattes av åpenhetsloven har følgende plikter å gjennomføre en aktsomhetsvurdering med følgende trinn:

 • Forankring av arbeidet under åpenhetsloven i styret og i virksomheten
 • Kartlegging av egen produksjon og leverandørkjeder for å avdekke om det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Iverksette tiltak hvis man har funnet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Lage retningslinjer for å sikre etterlevelse av åpenhetsloven, etter at man har fått mer kunnskap under kartleggingen
 • Redegjøres for aktsomhetsvurderingen på hjemmesiden. Siste frist er 30. juni 2023
 • Besvare spørsmål fra enhver innen tre uker etter mottak (noen unntak)

Tenden har laget en verktøykasse for aktsomhetsvurderingen og kartleggingen, som inneholder:

 • Flytskjema med veiledning
 • Enkelte forslag til standardtekster
 • Hjelpeverktøy for kartlegging
 • Hjelpeverktøy for aktsomhetsvurderingen
 • To timers demonstrasjon/veiledning fra advokat

Vi holder frokostseminar i Sandefjord 1. desember og i Tønsberg 8. desember 2022.

Mer informasjon og påmelding her:
Frokostseminar i Sandefjord 01.12.2022
Frokostseminar i Tønsberg 08.12.2022