Tilbake til seminarer

ARBEIDSRETTEN I UTVIKLING – ENDRINGER PÅ LØPENDE BÅND

Reglene som regulerer arbeidslivet har blitt endret på flere punkter det siste året.

IMG 8285 1

Det er flere endringer på gang;

  • Reglene om hvordan arbeidsavtaler skal utformes blir nye
  • Det kommer nye regler om ansattes rettigheter ved nedbemanning i konsern
  • Ny regel om at fast heltidsansettelse blir et pålagt utgangspunkt
  • Arbeidstakerbegrepet blir presisert
  • De nye innleiereglene som er trådt i kraft, er stadig "i spill"; hva er status i ESAs sak mot Norge og bedriftenes krav om midlertidig forføyning som står for lagmannsretten?
  • I tillegg er det kommet og kommer det stadig vekk ny rettspraksis; om varsler, yrkesskade og pensjon – blant annet

Endringene får naturlig nok betydning for næringslivet i vår region, og det er viktigere enn noen gang å ha oversikt over hva som er nytt for reglene som regulerer arbeidslivet.

En slik oversikt vil vi i Tendens arbeidslivsgruppe gi dere som jobber med HR eller er representanter for arbeidsgivere i Vestfold og Telemark i et spennende, lærerikt og intensivt frokostseminar.

Vi besøker nå seks byer i løpet av noen få uker for å gi dere en kortreist mulighet til å få oversikten over nyhetene i arbeidsretten. Nedenfor ser du hvor vi skal være når, og hvordan du kan melde deg på slik at du får den nødvendige oppdateringen.

Vel møtt!