Tilbake til seminarer

Arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk

Webinar

Vår advokat Silvelin Bratholm forteller om hvordan arbeidsgiver skal gå frem for å korrigere feilutbetalinger til arbeidstaker, og om det kan foretas lønnstrekk på grunnlag av en bestemmelse om dette i arbeidsavtalen.