Tilbake til seminarer

Ansvar ved kontraktsbrudd – muligheter for å forhåndsavtale begrensninger? – tilgjengelig webinar

Hvordan kan næringsdrivende sikre forutsigbarhet og begrense sitt "worst case"-scenario ved kontraktbrudd?

Våre advokater Terje Dahl Svendsen og Caroline Jahre Viksand diskuterer muligheter til å forhåndsavtale begrensninger. Webinaret tar blant annet opp når en selger bør vurdere egne erstatnings- og ansvarsbegrensninger, hvordan dette kan gjøres, hva som er vanlig å avtale, og våre erfaringer med temaene.