Tilbake til seminarer

Åpenhetsloven

Frokostseminar om åpenhetsloven

Vi inviterer til frokostseminar hvor det vil bli gitt en oversikt over den nye åpenhetsloven, og en presentasjon av en praktisk verktøykasse Tenden har laget for overholdelse av loven. Frokostseminaret holdes i Tendens lokaler i Sandefjord, adresse Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord

1. desember 2022 kl. 0800-0900
Frokost fra 0730

Påmelding til seminar@tendenadvokat.no

Senest 30. juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført en aktsomhetsvurdering og kartlagt sine produksjons- og leverandørkjeder. Formålet er å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatet av aktsomhetsvurderingen skal redegjøres for på virksomhetens nettside. Større virksomheter er bl.a. virksomheter med salgsinntekt over 70 MNOK, balansesum over 35 MNOK, og gjennomsnittlig antall årsverk over 50 (to av tre).

For mer informasjon om loven, les artikkelen: Tendenadvokat.no - Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Frokostseminaret holdes av advokatfullmektig Trine Charlotte Edenhammar, advokat Arnt Olaf Stillerud og advokat Caroline Jahre Viksand.