Tilbake til aktuelt

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett og vant frem i en enstemmig dom. Temaet for saken var hvor lenge arbeidsgivere som feilklassifiserer arbeidstakere som oppdragstakere plikter å etterbetale lønn, feriepenger og andre tillegg, samt omfanget av plikten til etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.

Dommen fra Høyesterett innebærer prinsipielle avklaringer av rekkevidden av slike krav, som det er av stor praktisk betydning å være godt kjent med.

Du kan lese dommen her: HR-2019-1914-A