Tilbake til aktuelt

Sven Iver Steen blir partner i Tenden Advokatfirma

Etter mange år i Arntzen de Besche fortsetter Sven Iver Steen sin karriere i Tenden Advokatfirma.

Tenden Sven 1

Etter mange år i Arntzen de Besche fortsetter Sven Iver Steen sin karriere i Tenden Advokatfirma. Steen vil styrke Tendens kompetanse spesielt innen finans-, pensjons- og forsikringssektoren. Han har lang erfaring som rådgiver for norsk næringsliv, organisasjoner og det offentlige. Steen har møterett for Høyesterett og har betydelig prosedyreerfaring. Han har hatt betydelig oppdrag knyttet til offentlige granskninger og redningsaksjoner i finansnæringen. Han ble oppnevnt av Finanstilsynet som leder av administrasjonsstyret i Silver pensjonsforsikring.

- Vi er stolte og glade over å få Sven med på laget, sier styreleder Heidi Aas Larsen i Tenden. Han er en nasjonal kapasitet innen sine fagområder, og vil være sentral i å utvikle finans, pensjon og skadeforsikring som tjenesteområder i Tenden. I tillegg vil han med sin erfaring være en viktig bidragsyter i den videre utviklingen av firmaet i stort, legger Aas Larsen til.

Steen har i mange år deltatt i arbeidet i Banklovkommisjonen og i den forbindelse bidratt i utarbeidelsen av offentlige utredninger knyttet til finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, betalingstjenester, tjenestepensjonslovene, finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven. Steen var tidligere managing partner og styreleder i Arntzen de Besche og en periode administrerende direktør i Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Han har også bistått partene i arbeidslivet i forbindelse med utarbeidelse av regelverkene for AFP og Sliterordningene. Han er rådgiver for Overføringsavtalens sikringsordning.

Steen vil dele tiden sin mellom Tendens kontorer i Oslo og Vestfold.

- Jeg ser frem til å bli kjent med nye kolleger i Tenden, og bidra til utviklingen av firmaet videre, både regionalt og i Oslomarkedet, sier Steen.

Steen tiltrådte 1. mars.