Tilbake til seminarer

Styrearbeid og utbytte i koronaens tid

Korona-situasjonen skaper store og til dels ukjente utfordringer for de fleste. Dette innebærer også skjerpede krav for styremedlemmer. Dette er ikke tiden for å sitte i styrer; man må stå. Samtidig er det viktig at man ikke får panikk eller blir handlingslammet.

I samarbeid med Grenland Næringsforening arrangeres webinar om styrearbeid og utbytte i koronaens tid fredag 17. april 2020 kl. 10.30 - 11.45.

Se innbydelsen til Grenland Næringsforenings medlemmer her.

Temaer:

  • Avleggelse av årsregnskapet for 2019. Hvordan håndtere utbytte?
  • Hvordan og hvor lenge kan man holde selskapet i live uten å komme i ansvar?
  • Praktiske innspill til styret i krisetider

Foredragsholdere:

Odd Gleditsch d.y. og Tor Bechmann har lang erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper og bransjer, både som styremedlemmer og som rådgivere. Tor Erik Heggøy er en erfaren bostyrer og rådgiver for selskaper i vanskeligheter. Lasse Jensen leder Tendens gruppe for skatt og avgift og er leder av Styrenettverket i Vestfold.

Webinar er et seminar uten fysisk tilstedeværelse, hvor deltakerne via Microsoft Teams kan se og høre innleggene. Deltakerne kan melde inn skriftlige spørsmål underveis.


Webnaret vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider etter at det er holdt for Grenland Næringsforenings medlemmer.