Tilbake til seminarer

Styrearbeid i koronaens tid

Korona-situasjonen skaper store og til dels ukjente utfordringer for de fleste. Dette innebærer også skjerpede krav for styremedlemmer. Dette er ikke tiden for å sitte i styrer; man må stå. Samtidig er det viktig at man ikke får panikk eller blir handlingslammet.

Korona-situasjonen skaper store og til dels ukjente utfordringer for de fleste. Dette innebærer også skjerpede krav for styremedlemmer. Dette er ikke tiden for å sitte i styrer; man må stå. Samtidig er det viktig at man ikke får panikk eller blir handlingslammet.

Temaer:

• Avleggelse av årsregnskapet for 2019. Hvordan håndtere utbytte?

• Hvordan og hvor lenge kan man holde selskapet i live uten å komme i ansvar?

• Praktiske innspill til styret i krisetider

Foredragsholdere:

Odd Gleditsch d.y. og Tor Bechmann har lang erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper og bransjer, både som styremedlemmer og som rådgivere. Tor Erik Heggøy er en erfaren bostyrer og rådgiver for selskaper i vanskeligheter. Lasse Jensen leder Tendens gruppe for skatt og avgift og er leder av Styrenettverket i Vestfold.