Tilbake til seminarer

Compliance - hva bør du vite?

Velkommen til Tendens frokostseminar om compliance. Her vil du få innsikt i krav og forventninger fra myndigheter, samfunn og investorer: Hva bør din virksomhet følge særlig med på fremover?

I Stock 1470881517

Norske virksomheter overøses av regler. Noen områder slik som antihvitvasking, GDPR, korrupsjon og arbeidsrett har godt etablerte regelsett som de fleste kjenner til, hvor fokuset derfor ligger på å effektivisere compliance-arbeidet. Det samme gjelder åpenhetsloven som kom i fjor. Andre områder slik som klima- og miljøretten utvikler seg raskere enn noen gang og det samme gjelder menneskerettighetsfeltet og sikkerhet. Nye regler må følges opp og implementeres i compliance-arbeidet. Dette åpner for mange spørsmål:

Hvordan finne ut av hvilke regler som gjelder for din virksomhet?
Hva skjer hvis ikke din virksomhet overholder reglene?
Hvordan etterleve alle kravene i praksis?
Hvordan skille det viktige fra det uviktige?
Hva skjer når «Jenny (15)» henger ut din virksomhet på TikTok?
Hva er fordelene med godt compliance arbeid?
Global virksomhet – er det noe spesielt man bør tenke på?
Skjer korrupsjon i Norge?
Hva bør gjøres når noe går galt?

Tenden Advokatfirma jobber kontinuerlig for at virksomheter skal minimere usikkerhet, beskytte sine verdier, bevare omdømmet og sikre bærekraftig økonomisk suksess. Vi bistår med å knytte tradisjonell compliance sammen med virksomhetens strategiske risikobilde med et fokus på praktiske og effektive løsninger tilpasset din virksomhet.

Gjennom vårt frokostseminar håper vi at du vil sitte igjen med et bedre bilde av hvilke grep din virksomhet kan ta for å være bedre rustet for fremtiden.

Compliance artikkel 1

Advokatene Caroline Jahre Viksand, Kaja Oftedal og Trine Edenhammar holder frokostseminar i Tønsberg, Sandefjord og Larvik i juni:

4. juni: Tenden Advokatfirma Tønsberg
Adresse: Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

11. juni: Tenden Advokatfirma Sandefjord
Adresse: Thor Dahls gate 1, inngang E, 3210 Sandefjord

12. juni: Colab Larvik
Adresse: Kongegata 29, 3256 Larvik

Alle seminarene varer fra kl. 0800 til 1000. Vi serverer enkel frokost fra kl. 0745.

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ eller skann inn QR-koden nedenfor.

QR Code for Frokostseminar i compliance juni 2024