Tilbake til aktuelt

Oddmund Håkenstad blir partner i Tenden

Håkenstad har vært senioradvokat i Tenden, før han nå blir tatt opp i partnerskapet.

Oddmund Håkenstad web 1

Håkenstad har arbeidet hos Tenden siden 2017. Han kom da fra en stilling som senioradvokat hos Deloitte Advokatfirma i Tønsberg. Før det arbeidet han med skatt og avgift i skatteetaten, i et større revisjonsfirma og et par advokatfirmaer i Oslo, hvorav det ene var Arthur Andersen & Co.

Oddmund Håkenstad arbeider med generell skatterett, selskapsrett og merverdiavgift, herunder blant annet skatterådgivning i forbindelse med omstruktureringer av virksomhet og skattespørsmål i tilknytning til ulike transaksjoner, herunder eiendomstransaksjoner.

Den nye partneren bistår også klienter i forbindelse med ulike type saker overfor skatteetaten. De senere årene har han også arbeidet med skattespørsmål i tilknytning til skatteavtaler og utenlandsforhold. Håkenstad har holdt en rekke kurs og seminarer innenfor temaet skatt og avgift.

Håkenstad er tilknyttet firmaets kompetansegrupper for skatt/avgift og selskapsrett/transaksjoner.

Tenden er et firma som jeg trives godt i, både med arbeidsoppgaver, ambisjoner og kulturen. Jeg gleder meg til å ta fatt på rollen som partner, der jeg skal fortsette å jobbe med de fagfeltene jeg er mest opptatt av. Jeg vil også bidra i utviklingen av faggruppene for skatt og selskapsrett, og ikke minst for firmaet som helhet.

Tenden opplever en økende oppdragsmengde innen både skatt, merverdiavgift og selskapsrett. Ikke minst er mange klienter opptatt av hva som skjer med skattesystemet fremover. Hvordan man best kan organisere virksomheten med tanke på fremtiden opptar også mange selskaper og eiere.

Lasse Jensen, leder av kompetansegruppen for skatt og avgift, gleder seg til å få Oddmund som partnerkollega.

Oddmund er en sentral bidragsyter innen skatt, merverdiavgift og selskapsrett. Han har lang erfaring og er faglig sterk. Hans bidrag internt og eksternt er viktig for Tendens videre utvikling på disse områdene, avslutter Jensen.