Tilbake til aktuelt

Kjøp av konkurrenters navn som Google-søkeord var ulovlig

Vindex AS og Norgesgjerde AS fikk fullt medhold i saken mot konkurrentens kjøp av deres varemerker som søkeord i Google Ads.

Oslo tingrett ga i dag våre klienter Vindex AS og Norgesgjerde AS fullt medhold med dekning av sakskostnader i erstatningssak mot konkurrenten Kystgjerdet AS. De tre selskapene tilbyr alle vedlikeholdsfrie stakittgjerder og -rekkverk i PVC. Norgesgjerde og Vindex har vært i markedet i mange år, og oppdaget høsten 2018 at man ved søk på deres navn i Google fikk opp annonser fra den nyetablerte konkurrenten Kystgjerdet. I annonsene sto det enten Vindex eller Norgesgjerde i selve overskriften, avhengig av om man søkte på Vindex eller Norgegjerde i søkefeltet. Ett av eksemplene så slik ut:

Eksempel annonse

Det viste seg at Kystgjerdet hadde lagt inn høye bud på søkeordene "norgesgjerde", "norgesgjerdet", "vindex" og "vindex gjerde" hos Google og Bing, og samtidig satt opp sine annonser med så kalt "Dynamic Keyword Insertion"-funksjon i Google og Bing. Dynamic Keyword Insertion er en annonsevariant som innebærer at dersom noen søker på det søkeordet man har kjøpt, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen. Flere av annonsene var videre satt opp slik at det med store bokstaver også sto "FLYTTESALG -20% rabatt", "LAGERSALG -20%" eller tilsvarende uttrykk i overskriften sammen med søkeordet. Tingretten kom til at dette var grovt uaktsom fra Kystgjerdets side, og tilkjente Vindex 1,7 millioner kroner i erstatning og Norgesgjerde 2,5 millioner.

Saken er prinsipiell i den forstand at den er den første saken i Norge som omhandler kjøp av andres varemerkenavn som søkeord. Av de over 2 400 annonsene saken gjaldt, var det brukt Dynamic Keyword Insertion i ca. 90% av tilfellene. Disse kom retten til at utgjorde klare varemerkeinngrep. De siste 10%-ene gjaldt annonser hvor ikke navnet til Vindex eller Norgesgjerde sto i selve annonsen, men hvor Kystgjerdets annonser likevel kom opp øverst på resultatsiden ved søk på Vindex eller Norgesgjerde. Tingretten kom til at også disse 10 %-ene utgjorde inngrep i henholdsvis Vindex' og Norgesgjerdes varemerkerettigheter, fordi annonsene som kom opp gjorde at "forvekslingsfare ikke kunne utelukkes". Annonsene var utformet på en slik måte at det ikke var klart at annonsen gjaldt en annen aktør enn den man hadde søkt etter i Google og Bing.

Dommen kan leses her. Prosessfullmektig for Vindex og Norgesgjerde var advokat Harald Bjelke.

Kystgjerdet har allerede valgt å anke dommen.

Dommen er også omtalt av:

Rett24.no

Romsdals Budstikka, r-b.no

Haugesunds avis, h-avis.no

Kampanje.com