Tilbake til aktuelt

Interne rutiner for behandling av personopplysninger

Drøye tre år har gått siden GDPR trådte i kraft. Mange sørget for å oppgradere sine skriftlige avtaler og erklæringer for å oppfylle kravene i GDPR. Men har bedriften gode nok interne rutiner til å sørge for varig etterlevelse av regelverket?

Enhver virksomhet bør ha laget en oversikt over hvordan personopplysninger skal behandles av virksomheten, og hva man skal være oppmerksom på. Denne oversikten bør alle ansatte som kommer i befatning