Tilbake til aktuelt

Forvaltning av fripoliser

Sven Iver Steen holdt 7. mars innlegg på frokostseminaret til Finans Norge og deltok deretter i panelsamtale med Trond Finn Eriksen (investeringsdirektør, Storebrand) og Trond Killi (aktuar, Deloitte).

I Stock 576555666

Paneldebatten ble ledet av Tom Staavi, Finans Norge. Temaet for seminaret var: Kan fripoliser få bedre forvaltning? Dette er et tema som opptar mange og det er om lag 330 mrd kroner som forvaltes som fripoliser og store beløp er derfor involvert.

Bakgrunnen for seminaret var at det 1. januar 2024 trådte i kraft nye regler om et nytt fleksibelt bufferfond som er forutsatt å gi bedre forvaltning av garanterte produkter. Videre har Finansdepartementet nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere ytterligere regelverksforbedringer som kan gi enda bedre forvaltning av fripoliser.

Steens innlegg gjaldt spørsmålet om fripolise med investeringsvalg kan være fremtidens løsning for fripolisekundene og hva som skal til for at dette blir valgt av flere?