Tilbake til aktuelt

Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Innen juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført en aktsomhetsvurdering og kartlagt sine produksjons- og leverandørkjeder. Formålet er å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatet av aktsomhetsvurderingen skal redegjøres for på virksomhetens nettside.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med loven og kan gi påbud eller gebyr til virksomheter som ikke følger opp. Brudd på loven vil også kunne ha en potensiell negativ innvirkning på bedriftens omdømme.

Tenden har laget en verktøykasse for aktsomhetsvurderingen og kartleggingen, og tilbyr denne pakken sammen med to veiledningstimer fra advokat. Se video her for en liten demonstrasjon av pakken: LINK]

Hvorfor: Åpenhetsloven handler om to forhold; fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem: Større virksomheter som tilbyr varer eller tjenester og som er hjemmehørende i Norge. Større virksomheter er virksomheter hvor to av disse tre vilkårene er oppfylt:

 • Salgsinntekt over 70 MNOK
 • Balansesum over 35 MNOK
 • Gjennomsnittlig antall årsverk over 50

Hva: De som omfattes av åpenhetsloven har følgende plikter å gjennomføre en aktsomhetsvurdering med følgende trinn:

 • Forankring av arbeidet under åpenhetsloven i styret og i virksomheten
 • Kartlegging av egen produksjon og leverandørkjeder for å avdekke om det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Iverksette tiltak hvis man har funnet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Lage retningslinjer for å sikre etterlevelse av åpenhetsloven, etter at man har fått mer kunnskap under kartleggingen
 • Besvare spørsmål fra enhver innen tre uker etter mottak (noen unntak)Tenden har laget en verktøykasse for aktsomhetsvurderingen og kartleggingen, som inneholder:

 • Flytskjema med veiledning
 • Enkelte forslag til standardtekster
 • Hjelpeverktøy for kartlegging
 • Hjelpeverktøy for aktsomhetsvurderingen
 • To timers demonstrasjon/veiledning fra advokat

Klikk her for en liten demonstrasjon: [LINK TIL VIDEO]