Ulrik Rød Karlsson

People

Ulrik Rød Karlsson bistår først og fremst innen fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett med hovedvekt på næringseiendom.

Ulrik jobber særlig med kommersielle forhold knyttet til næringseiendom med fokus på eiendomstransaksjoner og næringsleiekontrakter. Han har også betydelig erfaring med generell eiendomsjus og løpende spørsmål knyttet til forvaltning og drift av eiendom, og har prosedert en rekke saker for domstolene knyttet til eiendomsrettslige temaer.

Ulrik har blant annet bakgrunn fra Arntzen De Besche Advokatfirma AS i Oslo.