Oppsigelser av ansatte må skje skriftlig

Torsdag 12. september 2018 skrev Dagbladet om Rosenborgs oppsigelse av hovedtrener Kåre Ingebrigsten, og at Rosenborg ikke hadde fulgt de vanlige prosedyrene ved oppsigelser. En av arbeidsrettsekspertene som ble intervjuet var advokat og partner i Tenden Kjetil Edvardsen. Edvardsen uttalte blant annet følgende:

«- Det er alltid spesielt når to personer blir sagt opp samtidig. Det er interessant. Hvis det stemmer at oppsigelsene ikke er skriftlige, innebærer det at saksbehandlingsreglene ikke er fulgt på en riktig måte. En sviktende saksbehandling kan bidra til at en oppsigelse som ellers er saklig blir kjent usaklig, sier Edvardsen»

Artikkelen kan du lese her.