Ny trasé for InterCity – revidert Torp Vest

Ny trasé for InterCity skal vedtas i kommunestyret i Sandefjord 20. juni, og formannskapet innstilte 4. juni enstemmig på den reviderte Torp Vest traséen. Arealene som omfattes av denne traséen vil bli båndlagt fremover når den vedtas av kommunestyret. Endelig detaljert jernbanetrasé innenfor dette trasévalget blir fastlagt gjennom reguleringsplanprosessen fremover.

Et stort antall eiendommer blir berørt. Utbyggingen vil kreve at bolighus og annen bygningsmasse må rives og at eiendommer mister hager, nærings-, skogs- og landbruksareal.

Å miste et hjem eller produktivt landbruks- eller næringsareal, kan oppleves som svært inngripende. I en slik situasjon er det naturlig å spørre seg hva man har krav på i erstatning og hvordan en bør gå frem for å sikre seg. Reglene er ikke enkle.

Våre advokater gir råd om hvilke erstatningsregler som gjelder, og hva man må være bevisst på i dialogen med offentlige myndigheter både når det gjelder erstatning, prosess og saksgang, avtaleinngåelse, og gjennomføring av anleggsarbeider.

Vi inviterer til gratis seminar!

18. juni kl. 17:30-19:00
Erstatning for tap av næringseiendom og landbrukseiendom
Seminaret holdes på Gjennestad, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

19. juni kl. 17:30-19:00
Erstatning for bolig- og fritidseiendom
Seminaret holdes på Breidablikk grendehus, Frøyasvei 40, 3216 Sandefjord

Påmelding senest 16. juni 2019 til
seminar@tendenadvokat.no eller telefon 33 35 46 00

Se invitasjonen her: Annonse SB