Ny fastlandsforbindelse

En ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg er besluttet – hengebro mellom Ramberg og Smørberg. Et stort antall eiendommer blir berørt.

Våre advokater gir råd om hvilke erstatningsregler som gjelder og hva man bør være bevisst på i dialogen med offentlige myndigheter.

Vi holder gratis seminar i våre lokaler i Anton Jenssens gate 2, 4. etasje.

9. april kl. 1730-1900: Erstatning for tap av næringseiendom
9. april kl. 1915-2045: Erstatning for tap av landbrukseiendom
10. april kl. 1730-1900: Erstatning for tap av bolig- og fritidseiendom

Påmelding til seminar@tendenadvokat.no eller telefon 33 35 46 00.