Tor Erik Heggøy

Tor Erik Heggøy

Partner, advokat MNA

Tor Erik Heggøy arbeider særlig innenfor offentlig rett, konkurs/gjeldsforhandlinger, prosedyre/tvisteløsning, arbeidsrett og gransking. Han bistår offentlige myndigheter, bedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner innen disse rettsområdene.

Heggøy har spesialkompetanse i gransking/etterforskning og har bred erfaring innen dette feltet. Han var prosjektleder i 22. juli-kommisjonens sekretariat med ansvar for utredningen av politiets håndtering av terrorangrepene. Heggøy var fast oppnevnt advokat for Spesialenheten for politisaker i perioden 2009-2015, hvor han bisto som etterforskningsleder, påtaleansvarlig og aktor i saker som gjaldt straffbare forhold i politiet.

Innenfor det offentligrettslige området arbeider Heggøy mye med problemstillinger knyttet til offentlige driftstilskudd til private helsetilbydere, samt klageprosesser knyttet til statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsvedtak. Han bistår også virksomheter med anti-korrupsjonsarbeid. Han påtar seg også forsvareroppdrag i saker som gjelder foretaksstraff og Økokrim-saker.

Heggøy leder firmaets kompetansegruppe for konkurs, gjeldsforhandlinger og gransking. Han er bostyrer ved Sandefjord og Tønsberg tingrett.

Heggøy har bakgrunn fra politi- og påtalemyndigheten, domstolene og Advokatfirmaet Selmer i Oslo.