Tor Erik Heggøy

Tor Erik Heggøy

Partner, advokat MNA

Tor Erik Heggøy arbeider særlig innenfor offentlig rett, konkurs/gjeldsforhandlinger, prosedyre/tvisteløsning, arbeidsrett og gransking. Han bistår offentlige myndigheter, bedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner innen disse rettsområdene.

Innenfor det offentligrettslige området har Heggøy solid kompetanse innen klageprosesser knyttet til statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsvedtak. Han har særskilt innsikt i tildelingsprosesser for offentlige driftstilskudd til private helsetilbydere, samt organisering, verdsettelse og overdragelse av praksiser med slike tilskudd tilknyttet, og har i en årrekke arbeidet mye med slike saker.

Heggøy bistår også virksomheter som er under tilsyn/etterforskning/gransking av offentlige myndigheter, samt helsepersonell og andre yrkesgrupper i tilsynssaker.

Heggøy har spesialkompetanse i gransking/etterforskning og har bred erfaring innen dette feltet. Han var prosjektleder i 22. juli-kommisjonens sekretariat med ansvar for utredningen av politiets håndtering av terrorangrepene. Heggøy var fast oppnevnt advokat for Spesialenheten for politisaker i perioden 2009-2015, hvor han bisto som etterforskningsleder, påtaleansvarlig og aktor i saker som gjaldt straffbare forhold i politiet.

Heggøy leder firmaets kompetansegruppe for konkurs, gjeldsforhandlinger og gransking. Han er bostyrer ved Vestfold tingrett.

Heggøy gikk ut Politiskolen i Oslo i 1993 og ble uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 2000.