Tor Erik Heggøy

Menneskene

Tor Erik Heggøy arbeider særlig innenfor offentlig rett, konkurs/gjeldsforhandlinger, prosedyre/tvisteløsning, arbeidsrett og gransking.

Han bistår offentlige myndigheter, bedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner innen disse rettsområdene.

Innenfor det offentligrettslige området har Heggøy solid kompetanse innen myndighetskontakt og klageprosesser knyttet til statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsvedtak. Han har særskilt innsikt i tildelingsprosesser for offentlige driftstilskudd til private helsetilbydere, samt organisering, verdsettelse og overdragelse av praksiser med slike tilskudd tilknyttet, og har i en årrekke arbeidet mye med slike saker.

Heggøy har spesialkompetanse innen gransking/etterforskning og har bred erfaring innen dette feltet. Han var prosjektleder i 22. juli-kommisjonens sekretariat med ansvar for utredningen av politiets håndtering av terrorangrepene. Heggøy var fast oppnevnt advokat for Spesialenheten for politisaker i perioden 2009-2015, hvor han bisto som etterforskningsleder, påtaleansvarlig og aktor i saker som gjaldt straffbare forhold i politiet. Heggøy bistår virksomheter som er under tilsyn/etterforskning/gransking av offentlige myndigheter, samt enkeltpersoner som er berørt av slike undersøkelser. Han har inngående kjennskap til foretaksstraff og hvordan virksomheter bør håndtere slike saker.

Heggøy har videre bred prosedyreerfaring og har prosedert et stort antall saker for domstolene.

Heggøy leder firmaets kompetansegruppe for konkurs, gjeldsforhandlinger og gransking.

Heggøy gikk ut Politiskolen i Oslo i 1993 og ble uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 2000.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Annet
 • 2011-2012
  Stasministerens kontor, 22. juli-kommisjonen
  Spesialrådgiver
 • 2010
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2009-2010
  Egen advokatpraksis, Tønsberg
  Advokat
 • 2007-2009
  Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo
  Advokat
 • 2006-2007
  Nedre Romerike Distriktsrevisjon
  Advokat/gransker i "Vannverk-saken"
 • 2006-2007
  Folkeuniversitetet i Vestfold, Telemark og Buskerud
  Foreleser i forvaltningsrett
 • 2005-2006
  Oslo statsadvokatembete
  Statsadvokat
 • 2004-2005
  Oslo tingrett
  Dommerfullmektig
 • 2002-2004
  Sandefjord tingrett
  Dommerfullmektig
 • 1999-2003
  Politihøgskolen
  Foreleser i politirett, strafferett, straffeprosess og forvaltningsrett
 • 2001-2002
  Oslo politidistrikt
  Politiadvokat
 • 1993-2000
  Oslo politidistrikt
  Politibetjent
 • 1990-1991
  Åsegarden Garnison, Harstad
  Leder for militærpolitiet