Steinar Arnesen

Steinar Arnesen

Partner, advokat MNA

Steinar Arnesen bistår bedrifter og private. Han arbeider i hovedsak med saker knyttet til fast eiendom, herunder med husleierett og alminnelig tingsrett. I tillegg har han betydelig erfaring med offentligrettslige saker, som ekspropriasjon, seksjonering og saker etter plan- og bygningsloven. Arnesen arbeider også med selskapsrett og arverett.

Arnesen har betydelig erfaring med prosedyre for domstolene, både for private og offentlige parter.

Arnesen har tidligere arbeidet i offentlig forvaltning og som dommerfullmektig. Han har praktisert som advokat siden 1985.