Morten Mønnich

Fast advokat MNA

Morten Mønnich arbeider med saker knyttet til selskapsrett og transaksjoner, herunder i forbindelse med oppstart og etablering av virksomhet, kapitalinnhenting, omstrukturering, fusjoner og fisjoner, salg og oppkjøp. Han bistår også ved fremforhandling og utarbeidelse av kontrakter innenfor de fleste forretningsområder, samt i kontraktsrettslige tvister.

Mønnich har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR og som dommerfullmektig ved Aust-Telemark tingrett.