Maja Glad Pedersen

Menneskene

Maja Glad Pedersen arbeider primært med kontraktsrett, immaterialrett, markedsføringsrett og personvern.

Hun har bred erfaring med kontrakter knyttet til utvikling og kommersialisering av immaterielle rettigheter, herunder forskning- og utviklingsavtaler, lisensiering og distribusjon. Hun har også særskilt kompetanse innenfor markedsføringsrett og illojal konkurranse, og har bistått i flere saker for Næringslivets Konkurranseutvalg. Glad Pedersen har videre betydelig erfaring med spørsmål knyttet til personvern og oppfyllelse av EUs personvernforordning, og har holdt flere kurs om emnet.

Glad Pedersen kom til Tenden i september 2019 fra Hovedorganisasjonen Virke, der hun i flere år har bistått medlemsbedrifter innenfor ulike forretningsjuridiske problemstillinger. Før hun kom til Virke var hun internadvokat i Pronova Biopharma Norge AS / BASF og advokat i Advokatfirmaet Selmer DA.