Dag Johnsen

Menneskene

Dag Johnsen arbeider med erstatnings- og forsikringssaker. Han er leder av firmaets kompetansegruppe på erstatnings- og forsikringsrett.

Han arbeider også med fast eiendoms rettsforhold og familie-, arve- og skiftesaker. Han er fast samarbeidsadvokat for medlemmer av Huseiernes Landsforbund i Vestfold.

Han bistår med tvisteløsning og skatte- og avgiftsrettslige spørsmål innenfor disse rettsområdene.

Johnsen har praktisert som advokat i Tønsberg siden 1987. Han arbeidet før det i skatte- og ligningsetaten, med både skatt og avgift.