Finansiering og kapitalendringer

Hvordan et selskap finansieres er gjerne sentralt for selskapets evne til å gjennomføre sine planer, og for aksjonærenes avkastning.

Noen av våre tjenester:

  • Valg av finansieringsmodell (aksje-/fremmedkapital, hybride finansieringsformer)
  • Forhandlinger med investorer og finansinstitusjoner
  • Skatte-, selskaps- og regnskapsrettslige aspekter
  • Selskapsdokumentasjon
  • Låneavtaler
  • Prospekter

I denne type saker samarbeider vi nært med oppdragsgiver, revisor, banker og andre rådgivere.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018