Fast eiendom

En stor del av vår virksomhet går ut på å bistå private og offentlige aktører i alle spørsmål som gjelder fast eiendom.

Vår kompetansegruppe for fast eiendom er en av de største i firmaet.

Med mer enn ti advokater med spesialisering på ulike delområder innenfor fast eiendom, kan vi tilby målrettet bistand med blant annet:

 • Kjøp og salg av fast eiendom, bebygd eller under utbygging
 • Mangler ved eiendomsoverdragelser
 • Valg av eierform og finansiering
 • Utvikling (herunder reguleringsplaner og seksjonering)
 • Utbygging, entreprise
 • Ekspropriasjon
 • Husleie og løpende drift
 • Tomtefeste
 • Eiendomsrett, eiendomsgrenser
 • Sameie
 • Rettigheter i eller over fast eiendom
 • Nabosaker
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018