Familie og samliv

Vet du hva konsekvensene blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Ikke overlat noe som er så viktig for deg og familien til tilfeldighetene.

Regelverket for ektefeller og samboere kan være komplisert. Men med god og tidlig planlegging kan uheldige og uventede resultater unngås. Vi bidrar med å finne god og skreddersydde løsninger.

I tillegg til juridisk kompetanse, har våre advokater den øvrige innsikt og forståelse som er nødvendig ved håndtering av slike saker. Vi søker å finne gode løsninger som kan fungere i et lengre perspektiv.

Vi yter også bistand i konflikter ved samlivsbrudd, og besitter nødvendig kompetanse til å håndtere felleseieskifter som involverer forretningsvirksomhet.

Våre advokater bistår blant annet med:

  • Ektepakter
  • Samboeravtaler
  • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og opphør av samboerforhold
  • Felles bistand til samboere/ektefeller ved brudd
  • Foreldreansvar, omsorg og samværsrett med barn

Se vår brosjyre om arv, testament, ektepakt, samboeravtale mv.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018