Entreprise

Tenden har lang og bred erfaring med saker innen bygg og anlegg. Vi bistår alle aktører på dette området, herunder entreprenører, byggherrer, rådgivere, leverandører og offentlige myndigheter.

Vår bistand og rådgiving omfatter blant annet:

  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsinngåelse og -utforming
  • Oppfølging i gjennomføringsfasen
  • Håndtering av endringer og tillegg
  • Sluttoppgjør
  • Tvisteløsning
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018