Tendencast – en podcast fra Tenden

Episode 7: Hva skjer med arveavgiften?

Arveavgiften ble fjernet i 2014, men er igjen et aktuelt tema da enkelte politiske partier ønsker å gjeninnføre denne avgiften. Med Stortingsvalget i 2021 er det flere som spekulerer i om en mulig konsekvens av et regjeringsskifte er en gjeninnføring av arveavgiften.

I denne episoden snakker vi om spekulasjonene rundt gjeninnføring av arveavgiften, hvilke konsekvenser dette kan få for et generasjonsskifte i familien og i familiebedriften samt hvilke grep man kan ta allerede nå.

Du finner den syvende episoden på Spotify her:

Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 7


Episode 6: Ektefeller – hvem arver hva?

Arveloven har detaljerte regler om ektefellers arverett. Størrelsen på arven avhenger av flere forhold som vi gjennomgår i denne episoden. Vi snakker også om muligheten til å tilgodese ektefellen på andre måter ved å opprette et testament.

Du finner den sjette episoden på Spotify her:

Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 6)


Episode 5: Ektefeller – felleseie eller særeie?

Ektefeller har enten formuesordningen felleseie, særeie eller delvis særeie. Mange ektefeller er ikke kjent med hvilken formuesordning de har og hvilken betydning dette har ved et dødsfall eller en skilsmisse. Vi ser at mange tror at formuesordningen felleseie betyr at alle verdier skal deles likt, slik er det ikke. I denne episoden skal vi snakke om de formuerettslige begrepene for ektefeller – felleseie, skjevdeling, særeie og delvis særeie.

Du finner den femte episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 5)


Episode 4: Fremtidsfullmakt – hva hvis…?

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Mange av oss vil dessverre oppleve å komme i en situasjon hvor man blir helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker og interesser når den tid eventuelt…

Du finner den fjerde episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 4)


Episode 3: Ny arvelov – hva skjer?

Stortinget har vedtatt en ny arvelov og vi vet foreløpig ikke når den trer i kraft. I denne episoden gjennomgår vi endringer i den nye arveloven som det er kjekt å vite noe om.

Du finner den tredje episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 3)


Episode 2: Samboere – hvem arver hva?

Mange tror at samboere med felles barn har lik arverett som ektefeller. Dette er stemmer ikke. Samboere med felles barn har en begrenset arverett, mens samboere uten felles barn kun arver hverandre hvis man oppretter testament. I denne episoden skal vi snakke generelt om samboeres arverett og samboernes mulighet til å sikre hverandre økonomisk.

Du finner den andre episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 2)


Episode 1: Samboere – hvem eier hva?

Flere par velger å leve som samboere og vi ser at antall ekteskap går ned. Ekteskapsloven regulerer økonomiske forhold mellom ektefeller, men vi har ingen samboerlov for samboere. Det fører til uforutsigbarhet og usikkerhet i forhold til hvem som eier hva og det kan føre til store konflikter. I denne episoden skal vi snakke om samboeres rettsstilling, hvem som eier hva og hvordan man som samboer kan skape trygghet og forutsigbarhet.

Du finner den første episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 1)