Frokostseminar: Endringer på eiersiden i et aksjeselskap

Vi ønsker velkommen til frokostseminar for revisorer, regnskapsførere og økonomisjefer.

Foredragsholdere er Lasse Jensen, Odd Gleditsch d.y. og Oddmund Håkenstad.

Endringer på eiersiden i et aksjeselskap

Fisjoner, fusjoner, salg mv. er ulike endringer på eiersiden som medfører skatte- og avgiftsmessige utfordringer.

Vi vil under seminaret ha hovedfokus på følgende utvalgte problemstillinger:

  1. Omstrukturering før et eksternt salg
  2. Earn-out – når blir aksjegevinster betraktet som lønnsinntekt?
  3. Skatteposisjon fremførbart underskudd, med fokus på ulike transaksjoner hvor problemstillingen dukker opp
  4. Fordringer på selskap som selges, ettergivelse av fordring / tap på krav
  5. Fradrag for transaksjonskostnader, og andre avgiftsmessige problemstillinger ved endret eierforhold
  6. Skattefradrag for investeringer i gründerselskap
  7. Forslag til endringer i reglene om opsjoner til ansatte

Nyheter innen skatt og avgift

  1. Nyheter fra statsbudsjettet
  2. Enkelte andre nyheter innen skatt og avgift, herunder aksjesparekonto og fradrag for investeringer i gründerselskap

Seminaret kan vurderes som to timer etterutdanning innen skatt.
Det kan søkes om å få kurset godkjent som etterutdanning.

Seminaret holdes i våre lokaler i

Thor Dahls gate 1-5 i Sandefjord 31. oktober 2017
Anton Jenssens gate 2 i Tønsberg 2. november 2017

Det blir servert frokost fra kl. 0730.
Foredragene starter kl. 0800. Programslutt kl. 1000.

Frist for påmelding: To dager før det aktuelle seminaret.
Ingen kursavgift. Begrenset antall plasser.

Påmelding med angivelse av navn og epostadresse til dka@tendenadvokat.no.

Velkommen!